TRANSPORTUL ÎN COMUNĂ

NUMERE DE TELEFOANE UTILE

SUME INCASATE PENTRU BUGETUL LOCAL IN CONTUL UNIC, IN CURS DE DISTRIBUIRE

ANUNȚURI ȘI INFORMAȚII PUBLICE