Comisii

Comisii

 1.      Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț:
 
Nagy Andrei - președinte
Sallai Maria - secretar
Socaciu Ioan Ovidiu
Filep Martin
Filep Alexandru
 
2.      Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement:
 
Soós Csaba Ștefan - președinte
Kocsis Francisc - secretar
Tasnadi Stefan
Filep Martin  Comisia nr.1 de baza
Csorba Ștefan Comisia nr.3 de baza
 
3.      Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, precum și a drepturilor cetățenilor:
 
Csorba Ștefan - președinte
Vigh Ștefan – secretar
Gyori Alexandru
Soos Csaba Ștefan Comisia de baza nr.2
Nagy Andrei Comisia de baza nr.1