Comisii

Comisii

 1.      Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț:
 
Nagy Andrei - președinte
Filep Martin - secretar
Socaciu Ioan Ovidiu
Sipos Martin
Filep Alexandru
 
2.      Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement:
 
Soós Csaba Ștefan - președinte
Szabó Andrei
Csorba Martin - secretar
Filep Martin
Csorba Ștefan
 
3.      Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, precum și a drepturilor cetățenilor:
 
Csorba Ștefan - președinte
Vigh Ștefan – secretar
Nagy Ștefan
Soos Csaba Ștefan
Nagy Andrei