Formulare

Registrul articol

Cerere pentru obținerea diferitelor adeverințe

Cerere pentru atestatul de producător

Declarație pentru Registrul Agricol

Declarație pentru completarea datelor în Registrul Agricol

Cerere eliberare adeverință APIA

Declarație pentru deschiderea unei poziții noi în Registrul Agricol

Taxe și impozite

Declarație fiscală pentru mijloace de transport

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice

Declarație fiscală/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului mijloace de transport marfa cu

Declarație fiscală/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri- persoane juri

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice

Declarație fiscală/decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și p

Cerere certificat de atestare fiscala PF

Cerere certificat de atestare fiscala PJ

Informații de interes public

Informatii de interes public