Asistență socială

Care sunt beneficiile de asistenață socială?

Beneficiile de asistență socială, componentă a sistemului național de protecție socială, sunt măsuri de redistribuție financiară destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege, iar serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate ori dependență, pentru creșterea calității vieții și promovarea coeziunii sociale.

Modalități de obținere și acte necesare pentru depunere dosare de beneficii sociale:

Ajutor social

Alocația de susținere

Încălzirea locuinței

Programul “Bani de liceu”

Încadrare în grad de handicap ADULȚI

Încadrare în grad de handicap COPII

Alocație de stat

Indemnizații și alocații pentru creșterea copilului